Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Kompiuteriai>Kompiuterių laboratoriniai darbai

Kompiuterių laboratoriniai darbai (61 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aparatinė kompiuterių įranga

  Aparatinės kompiuterių įrangos laboratoriniai darbai. Procesoriaus imitacija su realiom užduotim. Bendras procesoriaus testavimas. Operatyvinės atminties patikimumo, darbo greičio ir struktūros testas. Hardware Monitor. Kompiuterio vaizdo kortos testavimas su Direct X. Kietojo disko testavimas. Kompiuterio spartinančiosios atminties posistemės testavimas su RightMark Memory Analyzer programa. System Information. Kompiuterio vaizdo kortos testavimas su OGL.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(41 puslapis)
  2006-04-19
 • Aparatinė kompiuterių įranga (2)

  Laboratoriniai darbai. Kompiuterio testavimas su "GL Excess v1.2v" programa. Kompiuterio spartinančiosios atminties posistemės analizė su RightMark Memory Analyzer programa. Kompiuterio kietojo disko testavimas su programa "Aida32 .3.93". Kompiuterio videosistemos testavimas su "3Dmark 2001 SE". Monitoriaus testavimas su programomis "Nokia Monitor Test for Windows" ir MonInfo v1.26. Operatyvinės atminties patikimumo, darbo greičio ir struktūros testas. Procesoriaus greičio testai.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(52 puslapiai)
  2006-04-20
 • Aritmetinių operacijų vykdymas

  Darbo tikslas: išnagrinėti aritmetinių veiksmų komandas, išmokti sudėti, atimti, dauginti ir dalinti daugiabaičius skaičius. Gauti rezultatai.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-03-30
 • ARP protokolo tyrimas (2)

  Darbo tikslas: išsiaiškinti ARP protokolo veikimą LAN tinkle. Darbo eiga. Aktyvuojama komandinė eilutė. Darbas su ARP lentele. Darbas su programa "Wireshark". Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-11-25
 • Asmeninio kompiuterio (AK) tyrimai programa System Monitor

  Techninė užduotis. Susipažinti su programos "System Monitor" vartotojo sąsaja. Išnagrinėti AK objektų (performance) šių charakteristikų kitimą laike. Paaiškinti (jų grafinius vaizdus (pateikti view Graph ir histogramas)). Procesorius. Atmintis. Diskai. Swap File. Tyrimo rezultatai.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2008-03-18
 • Asmeninio kompiuterio būklės nustatymas

  Įvadas. Asmeninio kompiuterio būklės įvertinimas (namie). Asmeninio kompiuterio būklės įvertinimas (203a kabinete). Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2005-12-13
 • Ciklinių ir sąlyginių programų sudarymas bei vykdymas

  Darbo tikslas: susipažinti su nukreipimų komandomis, išmokti jas taikyti ciklinėms bei sąlyginėms programoms sudaryti.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-03-30
 • Duomenų bazės projektavimas

  Darbo užduotis. Sukonfigūruoti serverį turintį šiuos komponentus: MySQL, PHP, FTP, HTTP komponentus. Dėstytojo nurodytai dalykinei sričiai, remiantis jau sukurta DB logine schema, suprojektuoti ir sudaryti lenteles su MySQL DBVS. Darbo eiga. Dalykinė sritis: studentų duomenų bazė. Iškviečiame XAMPP. Iškviečiame Windows sistemos konsolę (cmd). Pirmiausia reikia prisijungti prie MySQL sistemos. Pirmiausia susikuriame duomenų bazę pavadinimu mano_db. Pradedame kurti pirmą lentelę pagal duotus duomenis. Sukuriame antrą lentelę pavadinimu DISCIPLINOS. Toliau sukuriame trečia lentelę pavadinimu studentai. Sukuriame ketvirtą lentelę pavadinimu studijos. Toliau surišame lenteles pagal pateiktą pavyzdį. Toliau į sukurtas lenteles įvesime duomenis. Duomenų kiekis įvedamas pagal užduotį. Informacijos atrinkimas nurodant kriterijus. Paieška. Įrašų šalinimas iš lentelės. Įrašų atnaujinimas.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-12-13
 • Duomenų įvedimas ir išvedimas, paprogramės ir dėklas

  Darbo tikslas: Susipažinti su duomenų įvedimu į išorinius įrenginius ir išvedimu iš jų , išmokti suformuoti paprogrames, kreiptis į jas ir dirbti su dėklu. Savarankiškas darbas. Programos kodas.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-03-30
 • Elementariųjų simetrinių ir strypinių antenų charakteristikų tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su elementariosiomis plataus kryptingumo antenomis. Išnagrinėti dviejų pagrindinių tipų elementariųjų antenų- simetrinės ir strypinės- charakteristikas. Išmokti modeliuoti antenų parametrus paketu "CST Microwave Studio". Simetrinės antenos konstrukcijos paveikslai. Parametro S1,1 priklausomybė nuo dažnio pagal šio aprašymo 9 punktą. Trimačiai elektrinio, magnetinio laukų ir paviršinių srovių modeliavimo rezultatai pagal aprašymo 10 punktą. Kryptingumo diagramos pagal aprašymo 12 punktą. Kryptingumo diagramų tyrimo lentelė. Grafikai, pagal aprašymo 14 punktą. Strypinės antenos konstrukcijos paveikslas. Strypinės antenos parametro S1,1 priklausomybė nuo dažnio. Strypinės antenos trimačiai elektrinio, magnetinio laukų ir paviršinių srovių modeliavimo rezultatai. Strypinės antenos paveikslai pagal šio aprašymo 11 punktą– laukai tolimojoje zonoje kai dažnis lygus 900 MHz, 1800 MHz ir 3000 MHz. Strypinės antenos kryptingumo diagramos. Strypinės antenos kryptingumo diagramų tyrimo lentelė. Strypinės antenos priklausomybės, pagal aprašymo 14 punktą. Atsakymai raštu į kontrolinius klausimus. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2008-11-17
 • Erdvinio modelio kūrimas ištempiant eskizą

  Kompiuterinio projektavimo laboratorinis darbas nr. 1. Darbo tikslas: Išmokti nubraižyti detalės eskizą, įvesti matmenis, ištempti pagrindą, sumodeliuoti iškylą, sumodeliuoti išpjovą, suapvalinti briaunas, sudaryti nuožulas. Mokėti sudaryti kevalą, pjūvį. Darbo atlikimo eiga.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-10-23
 • Garso apdorojimo įrangos ir programų tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su kompiuterinėmis garso plokštėmis, signalo šaltiniais ir garso atkūrimo įranga, jų duomenimis bei pagrindinėmis funkcijomis. Išmokti naudotis garso reguliavimo, atkūrimo ir redagavimo programomis.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-09-16
 • Informacijos apdorojimo sistemos

  Tikslas. Susipažinti su signalų koreliacija, jos savybėmis, realizacija ir panaudojimu. Užduotis. Variantas. Darbo eiga. Sudarykite MATLAB programą dviejų sekų koreliacinei funkcijai rasti panaudojant formulę Sugeneruokite amplitudžių A1, ir A2, dažnių f1 ir f2, fazės postūmių Θ1ir Θ2 sinusinių sumos ir amplitudžių A1, ir A3, dažnių f1 ir f3, fazės postūmių Θ1ir Θ3 sinusinių sumos signalus. Naudodami funkciją xcorrQ raskite šių signalų koreliacinę funkciją. Sugeneruokite N atskaitų atsitiktini signalą naudodami funkciją randn(). Raskite pirmojo sinusinių sumos signalo ir atsitiktinio signalo koreliaciją. Sugeneruokite etaloninį N atskaitų signalą, kurio pradžioje yra f1 dažnio A1 amplitudės Θ1 fazės postūmio sinusinio signalo k periodų, o vėliau - nuliai. Naudodami funkciją xcorr() apskaičiuokite atsispindėjusio ir etaloninio signalų koreliacinę funkciją. Pagal formulę apskaičiuokite atsispindėjusio ir etaloninio signalų koreliacinę funkciją. Realizuokite greitą koreliacinės funkcijos skaičiavimą naudodami funkcijas fft(), ifft(), conj(). Naudodami funkcijas tic() ir toc() įvertinkite koreliacinės funkcijos skaičiavimo trukmę skaičiuojant pagal formulę ir naudojant greitą skaičiavimą.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2009-02-06
 • Įvadas į mikrovaldiklio PIC16F84A tyrimo maketą ir programų paketą MPLAB IDE

  Darbo tikslas: išstudijuoti mikrovaldiklio (MV) PIC16F84A tyrimo maketą bei programų paketą MPLAB IDE. Darbo rezultatai. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-11-20
 • Įvadas į tinklų stebėjimą ir perimtų paketų analizę

  Darbo tikslas: susipažinti su programomis vietinių tinklų diagnostikai ir paketų srautų juose stebėjimui bei išmokti su jomis dirbti ir taikyti tinklo analizei. Kompiuterio "tinklinių" parametrų nustatymas. Ipconfig programos aprašymas (su raktų sąrašu) ir gauti rezultatai. Ryšio su kitais kompiuteriais tyrimas ping komanda. Gauti rezultatai ir ping aprašymas (nurodant raktus). Programos veikimas. Ryšio su kitais kompiuteriais tyrimas tracert komanda. Gauti rezultatai ir tracert aprašymas (nurodant raktus). Programos veikimas. Paketų stebėjimas windump programa. Glaustas programos aprašymas ir gauti rezultatai (atlikus ping komandą ir užkrovus svetainę). Rezultatai gauti atliekant ping iš gretimo kompiuterio. Paketų stebėjimas Ethereal programa. Glaustas programos aprašymas ir gauti rezultatai (atlikus ping ir tracert komandas ir užkrovus svetainę). Darbo rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2008-11-17
 • Kombinacinių schemų projektavimas

  Darbo užduotis: Nr. 108. Minimizuojame turimą funkciją taikant Karno diagramą. Funkcijos realizavimas panaudojant IR, ARBA. NE, IR-NE, ARBA-NE elementus. Schemos laiko diagrama. Funkcijos realizavimas panaudojant tik IR-NE elementus. Schemos laiko diagrama. Funkcijos realizavimas panaudojant multipleksorių. Schemos laiko diagrama.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-05-11
 • Kompiuterinės sistemos (2)

  Darbo užduotis. Apskaičiuoti ryšio terpės išnaudojimo efektyvumą. Apskaičiuoti vėlinimą idealiu atveju. Nubraižyti laiko diagramą. Parašyti išvadas. Duomenys. Sprendimo eiga ir jos aprašymas. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-06-01
 • Kompiuterinių tinklų projektavimas ir diegimas

  UAB "Wirusss" įmonės kompiuterių tinklo projektavimas ir diegimas. Kuo užsiima įmonė? Dabartinis tinklas. Kokią topologiją pasirinksite? Kodėl? Kokie kabeliai? Kodėl? Kas yra IP, DNS, Gateway? Iš kokios firmos perkama bus? Pastato brėžinys (Visio). Pirmo pastato brėžinys. Aprašomas pats darbas. Nubraižomas pats pastatas su nauju tinklu (Visio). Pirmo pastato brėžinys. Aprašymas IP adresų ir AK vardų pasirinkimas. Aprašomas testavimas. Letelėje pateikiamos išlaidos. Išvados.  
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2012-02-03
 • Kompiuterio garso sistemos charaktesistikos ir konfigūravimas

  Darbo tikslas: sukonfigūruoti kompiuterio garso sistemą ir nustatyti jos charakteristikas (keitiklių skilčių skaičių, dinaminį diapazoną, gamintoją ir kt). Laboratorinio kompiuterio garso sistemos charakteristikos ir jų palyginimas su asmeninio kompiuterio charakteristikomis. Garso sistemos konfigūravimas signalo įrašymui iš mikrofono. Apibendrinimas.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-17
 • Kompiuterio išorinės atminties įrenginių tyrimas

  Darbo tikslas: Išnagrinėti PC tipo kompiuterių išorinės atminties tipus, išmokti nustatyti pagrindinius išorinės atminties parametrus, sudaryti kieto disko loginę struktūrą. Pagrindiniai išorinės atminties parametrai. Duomenų perdavimo spartos testų eiga ir gauti rezultatai. Programos FDISK pagalba loginės disko struktūros sukūrimo eiga. BIOS Setup programos punktų, skirtų išorinės atminties įrenginiams sąrašas. Darbo rezultatų apibendrinimas.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-14
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po