Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Kompiuteriai>Kompiuterių laboratoriniai darbai

Kompiuterių laboratoriniai darbai (61 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kompiuterio išorinės atminties įrenginių tyrimas (2)

  Darbo tikslas: Išnagrinėti PC tipo kompiuterių išorinės atminties tipus, išmokti nustatyti pagrindinius išorinės atminties parametrus, sudaryti kietojo disko kaupiklio loginę struktūrą. Užduotis. Darbo eiga. Tirto kompiuterio išorinės atminties bei jų pagrindinių parametrų sąrašas. Duomenų perdavimo spartos tarp įvairių kaupiklių nustatymo testų eiga ir gauti rezultatai. FDISK programa. Rezultatai.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-12-12
 • Kompiuterio išplėtimo magistralių tyrimas

  Darbo tikslas. Ištirti kompiuteryje naudojamas išplėtimo magistrales, nustatyti jų pagrindines savybes. Užduotis. Darbo rezultatai. Tiriamo kompiuterio magistralių hierarchija. Pagrindinės kompiuterio išplėtimo magistralių charakteristikos. Prie išplėtimo magistralių prijungti įrenginiai. Prie išplėtimo magistralių prijungtiems įrenginiams priskirti sistemos resursai. BIOS Setup programos punktai, skirti magistralių derinimui. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-12-28
 • Kompiuterio nuosekliųjų ir lygiagrečiųjų prievadų tyrimas (2)

  Darbo tikslas: Išnagrinėti periferinę įvesties - išvesties sistemą. Nustatyti, kokie periferiniai įrenginiai jungiami prie šios sistemos, koks yra įvesties - išvesties sistemos pralaidumas bei prievadų kontaktų paskirtis. Darbo eiga. Trumpiklių bei sujungimo kabelių principinės elektrinės schemos. Nuosekliųjų ir lygiagrečiųjų prievadų tyrimas taikant prievadų trumpikius. Ryšio užmezgimas tarp dviejų kompiuterių, naudojant COM ir LPT kabelį. Atspausdintų simbolių kodų lentelė. COM sąsaja siunčiamų signalų oscilogramos. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-04-14
 • Kompiuterio pagrindinės įvesties/išvesties sistemos {BIOS} tyrimas

  Darbo tikslas. Išnagrinėti PC suderinamų kompiuterių pagrindinę įvesties/išvesties sistemą {BIOS}, ištirti joje esančią kompiuterio konfigūravimo CMOS Setup programą. Užduotis. Darbo rezultatai. Kompiuterio konfigūravimo programos CMOS Setup gamintojas, versija ir pagrindinis meniu. Standartinio kompiuterio konfigūravimo Standard CMOS Setup parametrai. Išplėstinio kompiuterio konfigūravimo Advanced CMOS Setup parametrai. Bandymas sukelti kompiuterio klaidas. Standartinių BIOS parametrų atkūrimas, pamiršus slaptažodį. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-12-27
 • Kompiuterio sandaros tyrimas

  Darbo tikslas: Laboratorinio darbo tikslas yra išnagrinėti kompiuterio vidaus sandarą ir išmokti dirbti su kompiuterio diagnostikos programomis. Sisteminio bloko konstrukciniai parametrai. Periferinių įrenginių, pajungtų prie kompiuterio, sąrašas. Tirto kompiuterio struktūrinė schema. Išmatuotų įtampų ir signalų reikšmės bei oscilogramos. ISA* magistralės signalų oscilogramos. Darbo rezultatų apibendrinimas.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-04-14
 • Kompiuterio sandaros tyrimas (2)

  Darbo tikslas: išnagrinėti kompiuterio sandarą, išmokti dirbti su kompiuterio diagnostikos programomis, išmatuoti jo parametrus ir Charakteristikas. Sisteminio bloko konstrukciniai parametrai. Periferiniai įrenginiai. Išmatuotos įtampų ir signalų reikšmės bei oscilogramos. Tinklo kompiuterio struktūrinė schema. Išmatuotų įtampų ir signalų palyginimas su nominaliomis reikšmėmis. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-05-11
 • Kompiuterio sandaros tyrimas (3)

  Darbo tikslas: išnagrinėti kompiuterio vidaus sandarą ir išmokti dirbti su kompiuterio diagnostikos programomis. Sisteminio bloko konstrukciniai parametrai. Prijungti periferiniai įrenginiai. Tirto kompiuterio struktūrinė schema. Išmatuotų įtampų ir signalų reikšmės bei oscilogramos. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-12-24
 • Kompiuterio sisteminių ir išorinių įrenginių darbo būsenų ir parametrų nustatymas

  Darbo užduotis: Nustatyti informaciją apie visų įrenginių esančių kompiuteryje įdiegtas tvarkykles bei jų nuostatas. Darbo eiga. Pastaba.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-12-03
 • Kompiuterio vidinės atminties tyrimas

  Darbo tikslas. Susipažinti su kompiuterio vidinės atminties rūšimis, nustatyti pagrindinius parametrus, charakteristikas bei jų įtaką kompiuterizuotos sistemos darbui. Užduotis. Darbo rezultatai. Pagrindiniai vidinės atminties parametrai. Antrojo lygio spartinančiosios atminties {L2 Cache} įtaka sistemos spartai. BIOS Setup programos punktai, skirti vidinės atminties parametrų derinimui. Į sisteminę plokštę įstatytų atminties modulių tipas. Komandos mem pagalba peržiūrėti atminties resursai ir atminties loginė struktūra. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2007-12-27
 • Kompiuterių elementai

  Duota funkcija. Disjunktyvinė normalinė forma. Funkcijos minimizavimas. Funkcijos f realizavimas, naudojant multipleksorių. Schemos funkcionavimo patikrinimas atliktas sėkmingai.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-02-27
 • Kompiuterių periferija ir objektų valdymas

  Laboratorinio darbo užduotis: Išsiaiškinti programuojamo taimerio/skaitliuko 8254 darbo principus, specifiką ir struktūrą; Išbandyti įvairius taimerio/skaitliuko 8254 modeliavimo būdus; Naudojant šį taimerį/skaitliuką sumodeliuoti pradines reikšmes ir išanalizuoti gautus rezultatus. Teorinė dalis. E8254 programuojamo taimerio/skaitliuko blokinė diagrama. Vidinė skaitliuko blokinė diagrama. 82C54 sistemos išorė. Rašymo operacijos. Skaitymo operacijos. Skaitliuko "Latch" komanda(COUNTER LATCH COMMAND). Read-back komanda. Operation Common to All Modes. Skaitliuko reikšmių pasirinkimas. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-03-16
 • Kompiuterių periferija ir sistemos

  1 Laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Ištirti RS232 – RS422/RS485 keitiklių veikimo principus, atlikti jų perduodamų elektrinių signalų matavimus. Atliekant keitiklių bandymus praktiniu būdu nustatyti maksimalų duomenų perdavimo linijos ilgį. Darbo eiga. Kontroliniai klausimai. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-09-16
 • Kompiuterių sistemos

  Užduotys: apskaičiuoti siuntimo lango dydį, esant perkrovai. Apskaičiuoti laiko tarpą tarp paketo praradimo ir jo pakartotinio siuntimo. Iliustruoti pagal gaunamus duomenis duomenų persiuntimo proceso fragmentą. Apskaičiuokite koks būtų duomenų persiuntimo laikas, kai atsakymas turi būti atsiunčiamas po kiekvieno paketo išsiuntimo ir kitas pradedamas siųsti tik gavus atsakymą. Koks efektyvumas. Parašyti išvadas. Pagal savo varianto duomenis, išrenkami naudojami duomenys. Varianto Nr.19. Apskaičiuojamas paketų išsiuntimo laikai. Apskaičiuojama, kiek laiko keliauja vienas paketas ir jo atsakymas. Apskaičiuojama, kiek maksimaliai paketų sudaro langą. Nustatomas maksimalus lango dydis. Paskaičiuojamas lango dydis, kuomet išsiuntimo sparta yra 10Gbps. Nubraižoma diagrama, vaizduojanti paketų siuntimą. Nustatomas laiko tarpas tarp paketo praradimo ir jo pakartotinio siuntimo. Apskaičiuojama, kiek laiko užtruktų siuntimas, jei patvirtinimas turėtų būti atsiunčiamas po kiekvieno išsiųsto paketo. Apskaičiuojamas tokio siuntimo efektyvumas. Nubraižoma patvirtinimo siuntimo po kiekvieno išsiųsto paketo diagrama. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-09-28
 • Kompiuterių sistemos (2)

  Darbo užduotis. Apskaičiuokime siuntimo lango dydį. Nubraižyti efektyvumo priklausomybės grafiką nuo a duotam protokolui (be klaidų su klaidomis). Duomenys. Sprendimo eiga ir jos aprašymas. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-11-27
 • Kompiuterių vaizduoklių kokybės tyrimas

  Darbo tikslas. Susipažinti su asmeninių kompiuterių (AK) vaizduoklių konstrukcijomis, pagrindinėmis jų techninėmis charakteristikomis ir jiems keliamais reikalavimais. Mokėti įvertinti jų kokybę bei numatyti galimus gedimus. Tirtų vaizduoklių pagrindinės techninės charakteristikos ir standartai. Vaizduoklių kokybės tyrimo rezultatai. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-02-11
 • LCD monitoriaus atsako laiko tyrimas

  Darbo tikslas: Ištirti LCD monitoriaus atsako laiko priklausomybę nuo monitoriaus kontrastingumo. Rezultatai. Išvados. Atsakymai į kontrolinius klausimus. Populiariausi LCD matricų tipai. LCD vaizdo charakteristikos yra geresnės, nes. LCD TN matricos veikimo principas. Pagrindinės LCD monitorių charakteristikos.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-10-21
 • LCD monitoriaus atsako laiko tyrimas (2)

  Darbo tikslas. Susipažinti su LCD monitoriaus pagrindiniais parametrais bei charakteristikomis. Laboratorinio darbo metu išmatuoti LCD monitoriaus atsako laiką esant skirtingiems matavimo faktoriams. Darbas laboratorijoje. Trumpas atsako laiko matavimo įtaiso aprašymas. Pagal šiuos duomenis užpildžiau 1 lentelę. Išvados. Kontroliniai klausimai: Išvardinkite populiariausius LCD monitorių matricų tipus. Kokio monitoriaus vaizdo charakteristikos yra geresnės, CRT ar LCD? Pagrįskite atsakymą. Paaiškinkite TN matricos veikimo principą. Kokios yra pagrindinės LCD monitoriaus charakteristikos? Išvardinkite LCD monitoriaus vaizdo požymius su santykinai dideliu matricos atsako laiku. Ar priklauso atsako laikas nuo persijungimo spalvos? Jei taip, trumpai paaiškinkite.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-09-16
 • Monitoriaus parametrų tyrimas

  Darbo užduotis: atlikti monitoriaus parametrų tyrimą. Pakeisti monitoriaus parametrus, gautus rezultatus nukopijuoti ir pateikti ataskaitoje, gražintini ankstesnius parametrus. Darbo eiga.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2006-12-03
 • Multifunkcinis aparatas HP Officejet. Kopijavimas

  Darbo tikslas: Išmokti dirbti su multifunkciniu aparatu HP OfficeJet. Mokėti kopijuoti dokumentus, naudotis automatiniu duomenų tiekikliu, taisyklingai įdėti popierių ir įvairiai kopijuoti. Kontroliniai klausimai.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2006-11-25
 • Multifunkcinis aparatas HP Officejet. Spausdinimas. Skenavimas

  Darbo tikslas: Išmokti dirbti su multifunkciniu aparatu HP OFFICEJET. Mokėti patikrinti rašalo lygį, pakeisti rašalo kasetes, nuvalyti spausdinimo galvutes, rašalo kasečių kontaktus. Mokėti nustatyti kalbą, instaliuoti programinę įrangą. Mokėti skenuoti. Kontroliniai klausimai.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-11-25
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po