Kompiuterių šperos

(13 darbai)

Elektroninė valdžiaKompiuterių tinklai. Tinklo topologija ir architektūra. Paieška internete. Internetas, intranetas, ekstranetas. Interneto svetainių klasifikavimas. Techninė ir programinė įranga. Ryšio priemonės. Elektroninio verslo taikymo sritys. Vyriausybės paslaugos - el. vyriausybė (el. valdžia). Elektroninė leidyba. Elektroninis (nuotolinis) mokymasis. Elektroninė įmonė ir teledarbas. Telemedicina. Elektroninės parduotuvės. Elektroninė bankininkystė. Kitos sritys. Veiklos internete etika. Elektroninis paštas. Bendravimo ypatumai, etiketas. Elektroninio pašto adreso ypatumai. Žinutės persiuntimas ar atsakymas į ją. Kopijos. Elektroninio laiško dalys. Elektroninio laiško forma. Emocijų reiškimas. Pašto konferencijos ir naujienų grupės. Terminų žodynėlis. Elektroninio verslo modeliai, kurie gali būti taikomi teikiant el. paslaugas. Virtualiosios bendruomenės. Bendradarbiavimo platformos. Informacinis tarpininkavimas, pasitikėjimo ir kitos paslaugos. Elektroninis ugdymas. Reklamos modelis. Informacinis tarpininkavimas. Sąsaja. Bendruomenės modelis. Prenumeratos modelis. Kiti el. verslo modeliai. Valstybinė institucija - verslui (G2B). Valstybinė institucija - vartotojui (G2C). Valstybinė institucija - valstybinei institucijai (G2G). Virusai, jų klasifikacija. Antivirusinės programos. Pagrindinės duomenų saugos sąvokos. Grėsmės, iškylančios komunikuojant kompiuterių tinklais. Slapto rakto kriptografija. Viešo rakto kriptografija. Asimetrinė arba viešo rakto kriptografija. Skaitmeninis parašas. Skaitmeniniai sertifikatai ir jų naudojimas el. komercijoje. Atsiskaitymo būdai internete. Kreditinės kortelės. Skaitmeniniai pinigai. El. piniginės. Kitos vartotojų apmokėjimo galimybės. "Taškas-taškui" mokėjimas. Mikro mokėjimai. Verslas – verslui. El. sąskaitos. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos (11)Informacinės technologijos — klausimai ir atsakymai. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos. Kompiuterių raidos apžvalgaInformacinių technologijų objektas ir pagrindinės funkcijos. Informacija, jos kodavimas ir matavimo vienetai. Skaičiavimo sistemos. Simbolių ir signalų kodavimo principas. Logikos algebra ir skaitmeninių įrenginių loginiai elementai. Kompiuterio veikimo pagrindai. Kompiuterių raidos apžvalga ir numatomos jų vystymosi tendencijos. Personalinių kompiuterių tipai, jų paskirtis ir charakteristikos. Centrinis kompiuterio procesorius (CPU), jo sandara ir svarbiausios charakteristikos. Operatyviosios (RAM), pastoviosios (ROM), spartinančiosios ir vaizdo atmintinių paskirtis, veikimo principas ir pagrindinės charakteristikos. Informacijos išvedimo įrenginiai. Spausdintuvų tipai, jų savybės ir panaudojimas. Spalvoto vaizdo formavimas spausdintuvuose. Kompiuterio įvedimo įrenginiai. Klaviatūros ir pelės tipai, jų veikimo principai. Pagrindinė kompiuterio plokštė, magistralės (sąsajos), jų tipai ir paskirtis. Monitorių (vaizduoklių) tipai ir jų ypatumai. Grafinės vaizdo plokštės paskirtis ir pagrindiniai parametrai. Informacijos saugojimo įrenginiai. Diskelinių kaupiklių (FD) konstrukcija ir loginė duomenų struktūra. Dokumento simbolių ir pastraipų formatavimo MS Word 97/2000 būdai. Tekstų redaktoriaus stiliai, jų taikymas ir panaudojimas. Tekstų redaktorių paskirtis ir funkcijos. Tekstų redaktoriaus MS Word 97/2000 darbo aplinka. Kompiuterių virusų apibrėžimas ir klasifikavimas. Pakavimo programos WinRar ir WinZip, jų panaudojimas ir galimybės. Dokumentų šablonai, jų sukūrimas ir naudojimas. Pagrindiniai tekstinių dokumentų elementai. Antivirusinė programinė įranga ir jos panaudojimo būdai. Svarbiausios profilaktinės kovos su virusais priemonės. Teksto įvedimas ir tvarkymas MS Word 97/2000. Makrokomandos teksto redaktoriuje, jų kūrimas ir vykdymas. Elektroninės lentelės ir jų paskirtis. MS Excel 97/2000 pagrindinės sąvokos ir darbo aplinka. Dokumento kūrimo ciklas. Dokumentų teksto redagavimo ir darbo su lentelėmis principai. Taikomųjų programų paketai. Integruota taikomoji programinė įranga ir jos privalumai, paketai MS Office 97 ir 2000. Rašybos tikrinimas, klaidų paieška ir pakeitimai tekstų redaktoriuje MS Word 97/2000. Operacinės sistemos ir jų klasifikavimas. Pagrindinės valdymo funkcijos. Duomenų pakavimas (archyvavimas) ir jo paskirtis. Pakavimo objektai. Personalinių kompiuterių sisteminė ir taikomoji programinė įranga (Software). Operacinės sistemos Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 2000, Windows XP. Jų darbo aplinka, pagrindinės savybės ir palyginimas. Vartotojo sąsajų (interfeisų) tipai ir jų panaudojimas populiariose operacinėse sistemose. Optiniai kaupikliai. Jų tipai (CD-ROM, DVD, WORM, WMRA), charakteristikos ir panaudojimas. Duomenų adresavimas diskiniuose kaupikliuose. Adresų (FAT) lentelė. Informacijos defragmentavimas. Diskinių (HD) kaupiklių konstrukcija ir pagrindiniai parametrai. MS Excel 97/2000 darbo lapų formatų tvarkymas ir redagavimas. Duomenų vaizdavimo formatai. Formulių sudarymas ir redagavimas skaičiuoklėje Excel. Funkcijos, jų grupės ir panaudojimas Excel. Diagramos skaičiuoklėje MS Excel 97/2000. Pagrindiniai diagramų elementai, jų sudarymo eiga ir redagavimas. Skaityti daugiau
Kompiuterinės valdymo sistemos (2)Įvadas. Bendros žinios. Paprasčiausia kompiuterinė sistema. Procesorius Intel 8080. Programa. Programinio skaitmeninio valdymo sistemos (NC). Skaitmeninio programos valdymo esmė ir raida. Skaitmeninio programinio valdymo sistemų klasifikavimas. (NC) sistemų programavimo ypatumai. CAD ir CAM sistemos. Determinuotos ir adaptyvios NC sistemos. Kompiuterinė s valdymo sistemos su PC. LGS ir roboto techniniai kompleksai. Kompiuterių panaudojimo valdymui priemonės. Kompiuterinės valdymo sistemos su PLV. Programuojamų loginių valdiklių ypatumai. Standartas IEC61131-3, unifikuojantis valdiklius. Instrukcijų sąrašo (Instruction List) kalba. Struktūrizuoto teksto (Structured Text) kalba. Kontaktų plano (Ladder Diagram ) kalba. Funkcinių blokų diagramų (Function Block Chart) kalba. Nuosekliųjų veiksmų plano (Seąuential Function Charf) kalba. Hierarchinių sistemų organizavimo principai. Įrenginiai su įterptais valdikliais. Robotai. Robotų VS klasifikacija. Robotų automatinio valdymo sistemos. Roboto judesio įrenginiai. Elektrohidraulinė pavara. Pneumatinė pavara. Elektros pavara. Robotų hierarchinė VS. Robotų veiklos programavimo principai. Mobilieji robotai ir valdymo strategija. Mobiliųjų robotų orientavimosi aplinkoje priemonių ir metodų analizė. Realaus laiko sistemos. Realaus laiko operacinės sistemos (RTOS). Bendrosios RLOS charakteristikos. Bendro naudojimo ir realaus laiko operacinių sistemų palyginimas. Realaus laiko valdymo sistemos. Realaus laiko sistemų ypatumai. Pertraukimų mechanizmo organizavimo principai. Kompiuterinio valdymo sistemų programavimo principai. Valdymo programų organizavimo principai PC ir PLV. Programų struktūros. Programos funkcionavimas naudojant apklausos metodą. Programos funkcionavimas naudojant pertraukimų mechanizmą. Duomenų surinkimo sistemos. Technologiniai jutikliai. Mechaninės jėgos matavimas. Padėties ir atstumo jutikliai. Kelio ir kiti jutikliai. Analoginiai-diskretiniai keitikliai (ADC). Diskretiniai-analoginiai keitikliai (DAC). Supervizorinis valdymas. Supervizinių valdymo sistemų organizavimo būdai ir priemonės. Supervizinio valdymo principai SCADA. Aparatūrinės įrangos architektūra. Sistemos pagrindinės komponentės. Programinės įrangos architektūra. Supervizinio valdymo sistema InTOUCH. Skaityti daugiau
Kompiuterio architektūraMechaniniai kompiuteriai. Elektroninių kompiuterių bazės vystymasis ir kompiuterių kartos. Pirmieji elektroniniai kompiuteriai. Asmeninių kompiuterių pasirodymas, vystymasis ir plėtros tendencijos. Kompiuterių projektuotojų funkcijos. Kompiuterio veiksmai ir vidinės komandos. Kompiuterio virtualizacija. Šiuolaikinio kompiuterio lygiai. Apibrėžimai. Dramatiškas technologijos vystymasis. Kompiuterio architektūros objekto kaita ir sparta. Techninės ir programinės įrangos ryšys. Kompiuterių klasifikavimo rodikliai. Reikalavimai projektuojant kompiuterį. Fon Neimano kompiuterio koncepcijos esmė. Dvejetainio kodavimo principas. Atminties adresacija ir dydis. Programinio valdymo principas. Kompiuterio darbo tvarka. Kompiuterio laikas. Komandų sistemos lygis. Komandų sistemos požymiai. Komandų tipai. Valdymo perdavimo komandos. Informacijos vaizdavimas kompiuteryje. CISC ir RISC architektūra. Procesorius ir atmintis. Šynos ir šynų kontroleris. Operacinio automato funkcijos. Procesoriaus darbo sinchronizavimas. Mikroprogramos grafo korektiškumas. Turininio grafo pavidalo mikroprograma. Komandos realizavimo mikroprograma. Mikroprograminio valdymo principas. Operacinio ir valdančiojo automato koncepcija. Atminties adresacijos būdai. Informacijos išlyginimas. Atminties ląstelės turinys. Skaityti daugiau
Kompiuterių architektūra (2)Kompiuterių projektuotojų funkcijos. Kompiuterio veiksmai ir vidinės komandos. Kompiuterio virtualizacija. Šiuolaikinio kompiuterio lygiai. Apibrėžimai. Dramatiškas technologijos vystymasis. Kompiuterio architektūros objekto kaita ir sparta. Techninės ir programinės įrangos ryšys. Kompiuterių klasifikavimo rodikliai. Reikalavimai projektuojant kompiuterį. Fon Neimano kompiuterio koncepcijos esmė. Dvejetainio kodavimo principas. Atminties adresacija ir dydis. Programinio valdymo principas. Kompiuterio darbo tvarka. Kompiuterio laikas. Komandų sistemos lygis. Komandų sistemos požymiai. Komandų tipai. Valdymo perdavimo komandos. Informacijos vaizdavimas kompiuteryje. CISC ir RISC architektūra. Procesorius ir atmintis. Šynos ir šynų kontroleris. Atminties ląstelės turinys. Informacijos išlyginimas. Atminties adresacijos būdai. Operacinio ir valdančiojo automato koncepcija. Mikroprograminio valdymo principas. Komandos realizavimo mikroprograma. Mikroprogramos grafo korektiškumas. Procesoriaus darbo sinchronizavimas. Operacinio automato funkcijos. Operacinio automato struktūrinė bazė. Registrai. Kombinacinės schemos. Mikrooperacijų tipai. Dvi operacinio automato realizavimo alternatyvos. Mikroprogramos sudarymas. Valdančiojo automato funkcijos. Mikrokomanda. Mikrokomandos formatas. Horizontalus mikroprogramavimas. Vertikalus mikroprogramavimas. Diagonalinis mikroprogramavimas. Skaityti daugiau
Kompiuterių architektūra (3)Kompiuterio struktūra ir funkcijos. Kompiuterio struktūra. Sisteminės magistralės. Kompiuterio komponentės. Kompiuterio funkcionavimas. Kompiuterio magistralės. Magistralės struktūra. PCI magistralė. Vidinė kompiuterio atmintis. Klaidų korekcija atminties sistemoje. Spartinančiosios atminties sistemų apžvalga. Tiesioginio atvaizdavimo atminties struktūra. Visiškai asociatyvios {Fully-Associative} sparčios atminties struktūra. Iš dalies asociatyvios {Set Associative} sparčios atminties struktūra. Spartinančiosios atminties struktūra. Kompiuterio išorinė atmintis. Nulinio lygmens RAID masyvas. RAID Level 0 masyvo taikymas duomenų siuntimo spartai didinti. Diskinių kaupiklių masyvas RAID Level1. Diskinių kaupiklių masyvas RAID Level2. Diskinių kaupiklių masyvas RAID 3. Diskinių kaupiklių masyvas RAID Level4. Diskinių kaupiklių masyvas RAID Level5. Skaityti daugiau
Kompiuterių tinklai (12)Kompiuterių tinklų architektūros pagrindinės sąvokos, jų tarpusavio sąryšis. Paslaugų (services) tipai, primityvai, partnerių sąveikos modelis. OSI sluoksninis modelis. Sluoksnių funkcijos ir charakteristika. TCP/IP modelis, jo sluoksniai. Palyginimas su OSI modeliu. ARP protokolas. RARP protokolas. TCP/IP adresacija. Adresacijos schema, adreso struktūra, adresų klasės, specialūs IP adresai, potinklis, potinklio šablonas (subnet mask). IP protokolas. Datagramų perdavimas, fragmentacija. Datagramos formatas, laukų paaiškinimas. IP datagramų maršrutizavimas. Gaunamų datagramų apdorojimas. ICMP protokolas. IPv6. Naujos versijos tikslai, naujovės. Adresai. IPv6 datagramų headerių principai. Pagrindinio headerio laukai. Transporto lygis, jo pateikiami servisai. Programų adresavimo problema, portai. UDP protokolas. TCP protokolas. Savybės, patikimo duomenų perdavimo užtikrinimo būdai. Ryšio užmezgimo ir nutraukimo principas. Socketai. Jų tipai, pagrindinės operacijos. Programų tarpusavio bendravimo per socketus schema. OSI kanalinis lygis. Projektavimo klausimai. MAC polygis, jo sprendžiamos problemos. Protokolai (pure ALOHA, slotted ALOHA, CSMA, CSMA/CD (su collision detection), protokolai be kolizijų). MAC polygio protokolai naudojami su bevielėmis komunikacijomis. IEEE standartai 802.3 - CSMA/CD (Ethernet), 802.4 - token bus, 802.5 - token ring. Binary exponentional backoff algoritmas. Switcho veikimo principas. Tinklų standartų 802.3, 802.4, 802.5 palyginimas – pranašumai, trūkumai. LLC polygis, Bridge’ai. Tinklo lygis. Pagrindinės funkcijos, serviso transporto lygiui pateikimas. Maršrutizavimo algoritmai. Maršrutizavimas trumpiausiu keliu, užtvindymas, nuotolių lentelės metodas, hierarchinis maršrutizavimas. Maršrutizavimas mobiliems kompiuteriams. Internetworking. Tunneling, paketų fragmentacija. Taikomasis lygis. Hierarchinė vardų sistema DNS. Taikomasis lygis. Elektroninis paštas - gavimo, siuntimo protokolai, MIME. Taikomasis lygis. Failų pasiekimas ir perdavimas. FTP, TFTP, NFS. Skaityti daugiau
Kompiuterių tinklai (13)Kompiuterių tinklų evoliucija. Tinklo samprata. Tinklo topologija. Tinklo valdymas ir jo komponentai. Lokaliųjų ir globaliųjų tinklų ypatumai. Duomenų perdavimas kabeliu. Etaloninis tinklo modelis OSI. Tinklo kabeliai ir jų sistemų struktūra. Duomenų perdavimas fiziniu lygmeniu. Informacijos perdavimas duomenų lygmeniu. Skaityti daugiau
Kompiuterių tinklai (14)Komutavimo būdai. Tinklo plokštės, koncentratoriai, tiltai. Komutatoriai. Duomenų ir fizinio lygmenų protokolai ir standartai. Didelių tinklų jungimo principai, maršrutizatoriai. TCP/IP ir IP adresavimas. IP protokolas ir duomenų maršrutizavimas. Globalieji tinklai. Skaityti daugiau
Kompiuterių tinklai (7)Kompiuterių tinklų architektūra. Kompiuterių tinklų sąvokos, tinklų skirstymas pagal perdavimo technologiją (broadcast, point-to-point, jų topologijos), pagal mastelį. Kompiuterių tinklų architektūros pagrindinės sąvokos, jų tarpusavio sąryšis (lygiai, protokolai, servisai, interfeisai). Paslaugų (services) tipai, primityvai, partnerių sąveikos modelis. Servisų ir protokolų sąryšis. OSI sluoksninis modelis. Sluoksnių funkcijos ir charakteristika. TCP/IP modelis, jo sluoksniai. TCP/IP ir OSI modelių palyginimas, OSI kritika, TCP/IP kritika. Adresų rezoliucijos problema, ARP protokolas. RARP protokolas. IP protokolas - pagrindiniai veikimo principai. Datagramų perdavimas, fragmentacija. Datagramos formatas, laukų paaiškinimas. IP datagramų maršrutizavimas. Gaunamų datagramų apdorojimas. ICMP protokolas. IPv6. Naujos versijos tikslai. Adresai. IPv6 datagramų antraščių (headers) principai. Pagrindinės antraštės laukai. Transporto lygis, jo pateikiami servisai. Programų adresavimo problema, portai. UDP protokolas. TCP protokolas. Savybės, patikimo duomenų perdavimo užtikrinimo būdai. Ryšio užmezgimo ir nutraukimo principas. TCP bei UDP duomenų validavimas. Socket'ai. Jų tipai, pagrindinės operacijos. Programų tarpusavio bendravimo per socket'us schema. OSI kanalinis lygis. Projektavimo klausimai. MAC polygis, jo sprendžiamos problemos. FDM, TDM. Protokolai (pure ALOHA, slotted ALOHA, CSMA, CSMA/CD (su collision detection), protokolai be kolizijų, riboto varžymosi protokolai, adaptive tree walk protokolas). MAC polygio protokolai naudojami su bevielėmis komunikacijomis. IEEE standartai 802.3 - CSMA/CD (Ethernet), Mančesterio kodai, 802.4 - token bus, 802.5 - token ring. Binary exponentional backoff algoritmas. Switcho veikimo principas. Tinklų standartų 802.3, 802.4, 802.5 palyginimas – pranašumai, trūkumai. LLC polygis, Bridge’ai. Tinklo lygis. Pagrindinės funkcijos, serviso transporto lygiui pateikimas, vidinės potinklio struktūros variantai. Maršrutizavimo algoritmas. Maršrutizavimas trumpiausiu keliu, užtvindymas, nuotolių lentelės metodas, hierarchinis maršrutizavimas. Persipildymo (congestion) valdymas. leaky bucket, token bucket, load shedding, choke paketai, RSVP. Internetworking. Tunneling, paketų fragmentacija. Skaityti daugiau
Mikroprocesoriai (11)Procesorių paskirtis, klasifikacija, taikymo sferos. Pagrindinės procesorių charakteristikos. Atminties apsauga ir virtuali atminties adresacija. Tiesioginiai mainai. Komandų sistemos. Adresavimo režimai. Asemblerio pradmenys. Dėklas ir jo valdymas. Atminties segmentacija ir segmentiniai registrai. Mikroprocesorių sistemos sandara ir funkcionavimo principai. Pertraukčių posistemes paskirtis ir funkcionavimo pagrindai. Superskaliarinis duomenų apdorojimo principas. Duomenų ir vaizdų apdorojimo efektyvumą didinančios technologijos. Konvejerinis duomenų išrinkimo ir apdorojimo principas. Naujųjų technologijų dėka kompiuterizuotos sistemos. X86 komandų sistemos bruožai. Slankaus kablelio procesorius. 32 skilčių procesoriaus programinis modelis. Šiuolaikiniai Intel procesoriai. Šiuolaikiniai AMD ir kitų firmų procesoriai. Skaityti daugiau
Vietiniai kompiuterių tinklaiGlausta tinklų vystymosi istorija. ARPANET ir INTERNET. Priešistorė. Tinklo vystymasis. INTERNET. Prielaidos kompiuterių tinklų atsiradimui. Kompiuterių tinklas. Prielaidos kompiuterių tinklams atsirasti. Pagal naudojimo paskirtį kompiuterių tinklas gali būti. Pagal naudojimo pobūdį kompiuterių tinklas gali būti. Pagal architektūrinį išsidėstymą kompiuterių tinklas gali būti. Skaičiavimo paskirstytos sistemos – kompiuterių tinklų prototipas. Daugiaterminalės sistemos - tinklų prototipas. Pirmosios vietinių tinklų technologijos. Ethernet. Tinklų operacinės sistemos ir jų evoliucija. Kompiuterio ir periferinio ryšio sąsaja ir jos modelis. Dviejų kompiuterių sąsaja ir jos modelis. Kompiuterio ir serverio sąsaja ir jos modelis. Apibendrintas komutacijos uždavinys. Informaciniai srautai ir maršrutai. Komutatoriai ir komutaciniai tinklai. Multipleksavimas ir demultipleksavimas komutatoriuose. Paskirstyta duomenų perdavimo aplinka. Sudėtiniai komutaciniai kanalai. Laikų skaičiavimas sudėtiniame kanale. Paketų komutacija. Srautų pulsacijų išlyginimas. Komutacijos būdų palyginimas. Statinė ir dinaminė komutacija. Vėlinimo laikų kanalų ir paketų komutacijai skaičiavimas. ETHERNET technologija glaustai. Svarbiausios charakteristikos. Kadro formatas. Kadro laukai. Datagraminis duomenų perdavimas. Virtualieji kanalai paketų komutacijos tinkluose. Fizinė tinklų struktūrizacija. Loginė tinklų struktūrizacija. Tinklų kompiuterio daugiasluoksnis modelis. Kompiuterių funkcijos tinkluose. Vieno rango tinklai. Tinklai su išskirtu serveriu. Mišrieji tinklai. Telekomunikaciniai tinklai. Tinklų infrastruktūra, paslaugos ir paslaugų tiekėjai. Atviros sistemos sąvoka. Tinklų standartizacija. Reikalavimai tinklams ir jų parametrai. Tinklų etaloniniai modeliai. OSI modelis. Lygių aprašymas. Tinklų etaloniniai modeliai. DoD modelis. Tinklų etaloniniai modeliai. Apibendrintas 5 lygmenų ir CISCO modeliai. Fizinė aplinka. Tinklų etaloniniai modeliai. TCP/IP modelis. ATM etaloninis modelis. ATM bazinis modelis. Įvairių etaloninių modelių paketų struktūros. Įvairių etaloninių modelių protokolai ir jų stekai. Fizinis. Kanalinis. Tinklinis. Transportinis. Sesijinis. Vaizdavimo. Taikomasis. Prievadai (ports) ir programiniai prievadai (sockets). Prievadai. Nuoseklieji prievadaI. Lygiagretieji prievadai. Fizinė perdavimo aplinka ir jos klasifikacija. Koaksialiniai kabeliai ir jų parametrai. Vytos poros kabeliai ir jų parametrai. Optiniai kabeliai ir jų parametrai. Belaidės perdavimo aplinkos. Fizinės aplinkos pralaidumas. Naikvisto ir Šenono prielaidos. Skaityti daugiau