Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Kompiuteriai

Kompiuteriai (532 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kompiuterių tinklai (5)

  Kompiuterių tinklo koncepcija. Prielaidos kompiuterių tinklams atsirasti. Kompiuterių tinklo komponentai ir rūšys. Vietinis tinklas (LAN). Lokaliojo kompiuterių tinklo sudėtis ir kategorijos. LAN privalumai. Globalinis tinklas (WAN). WAN privalumai. Teritorinis tinklas (MAN). Pagrindinis kompiuterinių tinklų įrangos modelis.
  Kompiuteriai, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-06
 • Kompiuterių tinklai (6)

  Įvadas. Analitinė dalis. Užduoties analizė. Kompiuterių tinklų technologijų apžvalga. Įmonės veiklos, organizacinės struktūros, padalinių geografinio išdėstymo bei poreikių analizė. Bendra sandaros schema. Mokyklos vietinio tinklo schema.
  Kompiuteriai, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-11
 • Kompiuterių tinklai (7)

  Kompiuterių tinklų architektūra. Kompiuterių tinklų sąvokos, tinklų skirstymas pagal perdavimo technologiją (broadcast, point-to-point, jų topologijos), pagal mastelį. Kompiuterių tinklų architektūros pagrindinės sąvokos, jų tarpusavio sąryšis (lygiai, protokolai, servisai, interfeisai). Paslaugų (services) tipai, primityvai, partnerių sąveikos modelis. Servisų ir protokolų sąryšis. OSI sluoksninis modelis. Sluoksnių funkcijos ir charakteristika. TCP/IP modelis, jo sluoksniai. TCP/IP ir OSI modelių palyginimas, OSI kritika, TCP/IP kritika. Adresų rezoliucijos problema, ARP protokolas. RARP protokolas. IP protokolas - pagrindiniai veikimo principai. Datagramų perdavimas, fragmentacija. Datagramos formatas, laukų paaiškinimas. IP datagramų maršrutizavimas. Gaunamų datagramų apdorojimas. ICMP protokolas. IPv6. Naujos versijos tikslai. Adresai. IPv6 datagramų antraščių (headers) principai. Pagrindinės antraštės laukai. Transporto lygis, jo pateikiami servisai. Programų adresavimo problema, portai. UDP protokolas. TCP protokolas. Savybės, patikimo duomenų perdavimo užtikrinimo būdai. Ryšio užmezgimo ir nutraukimo principas. TCP bei UDP duomenų validavimas. Socket'ai. Jų tipai, pagrindinės operacijos. Programų tarpusavio bendravimo per socket'us schema. OSI kanalinis lygis. Projektavimo klausimai. MAC polygis, jo sprendžiamos problemos. FDM, TDM. Protokolai (pure ALOHA, slotted ALOHA, CSMA, CSMA/CD (su collision detection), protokolai be kolizijų, riboto varžymosi protokolai, adaptive tree walk protokolas). MAC polygio protokolai naudojami su bevielėmis komunikacijomis. IEEE standartai 802.3 - CSMA/CD (Ethernet), Mančesterio kodai, 802.4 - token bus, 802.5 - token ring. Binary exponentional backoff algoritmas. Switcho veikimo principas. Tinklų standartų 802.3, 802.4, 802.5 palyginimas – pranašumai, trūkumai. LLC polygis, Bridge’ai. Tinklo lygis. Pagrindinės funkcijos, serviso transporto lygiui pateikimas, vidinės potinklio struktūros variantai. Maršrutizavimo algoritmas. Maršrutizavimas trumpiausiu keliu, užtvindymas, nuotolių lentelės metodas, hierarchinis maršrutizavimas. Persipildymo (congestion) valdymas. leaky bucket, token bucket, load shedding, choke paketai, RSVP. Internetworking. Tunneling, paketų fragmentacija.
  Kompiuteriai, špera(10 puslapių)
  2006-01-23
 • Kompiuterių tinklai (8)

  Vienaadresio maršrutinazavimo protokolai. Maršrutizavimas mobiliomis stotimis. Daugiaadresio perdavimo būdai. Daugiaadresės grupės formavimas. IGMP protokolas. IGMP protokolo pranešimų tipai. Daugiaadresio siuntimo būdai. Maršruto medžio formavimo būdai. Grupei paskirto medžio formavimo algoritmai. Siuntėjui (šaltiniui) orientuoto medžio formavimo algoritmai. Daugiaadresio maršrutizavimo protokolai. Fragmentavimo strategijos. IP protokolas ir fragmentavimas. IP adresų klasės. Potinklių išskyrimas. ICMP pranešimai. IPv6 pagrindinės savybės. Perėjimas nuo IP prie IPv6. Perpildymo atsiradimo priežastys. Bendri perpildymo valdymo principai. Kiauro kibiro algoritmas. Žymėto kibiro algoritmas. Srauto specifikacija. Stabdantys paketai. Eilių formavimo principai. Apkrovos mažinimo būdai. Transporto lygio funkcijos. Pagrindiniai transporto lygio protokolai. Aptarnavimo kokybės parametrai. Informacijos perdavimas tarp procesų. TCP ir UDP taikymas. UDP protokolo savybės. TCP eilės ir patvirtinimo numeriai. TCP laikmačiai. TCP patikimo duomenų perdavimo užtikrinimas. Laiko limito pasibaigimo priežastys. TCP srauto valdymas. TCP perpildymo valdymas. Patikimo duomenų perdavimo principai. TCP ryšio nustatymo etapai. TCP ryšio nutraukimo etapai. TCP perdavimo trukmė. Tinklo našumo įvertinimas. Našių sistemų projektavimas. Ką nusako taikomojo lygio protokolai? HTTP užklausos metodai. Užklausų ir atsakymų antraštės. Failų persiuntimo protokolas (FTP). Elektroninio pašto sistemos komponentės. SMTP protokolo veikimas. MIME plėtinio Content Type tipai/potipiai. Palyginti POP3 ir IMAP protokolus. DNS (Domain Name System) organizavimo principai. Realaus laiko taikomieji procesai. RTP (Real-time Transport Protocol). Perduodamos informacijos saugumo aspektai. Simetrinio rakto algoritmai. Viešo rakto algoritmų taikymo schema. Autentifikavimas taikant simetrinį algoritmą, pažeidimo galimybės. Autentifikavimas taikant viešo rakto algoritmą, pažeidimo galimybės. Žinučių reziumė formavimas. Skaitmeninio parašo formavimas. Slaptos pasirašytos žinutės perdavimas. Raktų paskirstymo algoritmas. Komunikavimo saugumo užtikrinimas. Tarptinklinė apsauga. Tinklo valdymo uždavinių klasifikavimas. Pagrindinės valdymo sistemos dalys. Tinklo valdymo architektūros. Klaidų ir gedimų valdymas. Konfigūracijos valdymas. Saugumo (apsaugos) valdymas. Veikimo valdymas. Apskaitos, resursų valdymas. SNMP protokolas. Tinklų operacinių sistemų modeliai. Tinklų operacinės sistemos. Mobilios technologijos. WAP protokolas. Bevielių LAN standartai ir taikymo sritys. Bevielių MAN standartai ir taikymo sritys.
  Kompiuteriai, konspektas(14 puslapių)
  2006-03-30
 • Kompiuterių tinklai (9)

  PowerPoint pristatymas. Prielaidos kompiuterių tinklams atsirasti. Fizinės topologijos. Nuoseklus jungimas. Magistralinis jungimas. Žvaigždinis jungimas. Duomenų perdavimo terpėse. LAN ir WAN.
  Kompiuteriai, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-03-31
 • Kompiuterių tinklai. Skaitmeninių signalų perdavimas fizine terpe: kodavimas

  PowerPoint pristatymas. Skaitmeninių signalų perdavimas fizine terpe: kodavimas. Fizinio kodavimo tipai. Signalo kokybės priklausomybė nuo terpės pralaidumo. Ryšys tarp kanalo pralaidumo juostos ir signalo spektro. Fizinis kodavimas - analoginė moduliacija. Moduliavimo technika. Amplitudinė moduliacija - ASK. Dažninė moduliacija - FSK. Fazinė moduliacija - PSK. Kelių lygių fazinė moduliacija ir greitis. Keturių lygių fazinė moduliacija. Šešiolikos lygių moduliacija. Modemo darbo iliustracija. Skaitmeninis kodavimas. Kodėl? Signalo kokybės priklausomybė nuo triukšmo. Skaitmeninio kodavimo vertinimo kriterijai. Skaitmeninio signalo kodavimo būdai. Loginis kodavimas. Perteklinių kodų metodas. Perteklinis 4B/5B kodas. Skrembliavimas. Skrembliavimo pavyzdys. Deskrembliavimas. Kodų spektrai. Kodavimas ir greitis. Simbolių kodavimas. ASCII kodų lentelės fragmentas.
  Kompiuteriai, pristatymas(32 skaidrės)
  2009-09-16
 • Kompiuterių tinklas

  Įvadas. Vietinių kompiuterių tinklų standartai. Vietinių kompiuterių tinklų topologija. Signalas ilgoje linijoje. Bazinės topologijos. Linijinė (šinos) topologija (Ethernet). Žvaigždės topologija. Žiedinė topologija. Kombinuotos topologijos. Vietinių kompiuterių tinklų komponentai. Kabeliai ir jungtys. Koaksialiniai kabeliai ir prijungimo įranga. Vytos poros kabeliai. Galiojantys standartai. Vietiniai kompiuterių tinklai. Išplėstiniai vietiniai kompiuterių tinklai. Duomenų apdorojimas ir paruošimas. Išvados.
  Kompiuteriai, referatas(13 puslapių)
  2006-05-16
 • Kompiuterių tinklo projektavimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Vartotojų poreikių analizė. Bendrieji reikalavimai kompiuterių tinklui. Fizinė tinklo schema. Loginė tinklo schema. Tinklo derinimo ypatumai, įrangos parinkimo kriterijai. Įrangos parinkimas. Ekonominis projekto pagrindimas ir sąmata. Išvados, apibendrinimai ir rekomendacijos.
  Kompiuteriai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-30
 • Kompiuterių tinklų administravimo stendas

  Santrauka. Summary. Įvadas. Diplominio projekto užduotis. Kompiuterinių tinklų topologija. Magistralės topologija (bus). Star Topologija (Žvaigždė). Ring Topologija (Žiedo). Ethernet & IEEE 802.3. Topologinės populiarių ethernet versijų charakteristikos. Tinklų kabeliai. Koaksialinis kabelis. Vyta pora (Twisted Pair). Vienasiūlis optinis kabelis. Aparatinė tinklų įranga. Kartotuvai (Repeater). Tiltas (Bridge). Koncentratoriai. Maršrutizatorius (Router). Maršrutizatorius + Tiltas (Brouter'iai). Ethernet adapteriai. Montažas ir klojimas Ethernet tinklų. 10Base-2 " Ethernet" tinklų montažas. Vytos poros tinklų montažas (Twisted Pair). Tinklo adapterių konfigūravimas. Pertraukimai. Tinklo adapterių parametrų nustatymas. Protokolai. Linux. "Linux" istorija. "Linux" serveryje. Tinklų administravimo stendo projektas. Laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas Nr. 1. Laboratorinis darbas Nr. 2. Laboratorinis darbas Nr. 3. Laboratorinis darbas Nr. 4. Laboratorinis darbas Nr. 5. Laboratorinis darbas Nr. 6. Laboratorinis darbas Nr. 7. Laboratorinis darbas Nr. 8. Laboratorinis darbas Nr. 9. Ekonominė dalis. Anketų analizė. Kompiuterinių tinklų administravimo stendo įrenginių ir medžiagų sąmata. Išvados ir pasiūlymai.
  Kompiuteriai, diplominis darbas(84 puslapiai)
  2006-12-03
 • Kompiuterių tinklų jungtys

  Ethernet 10 Base 2 standartiniai kabeliai ir jungtys. Ethernet 10 Base 5 standartiniai kabeliai ir jungtys. Ethernet 10 Base T standartiniai kabeliai ir jungtys. Ethernet 10 Base F standartiniai kabeliai ir jungtys.
  Kompiuteriai, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-17
 • Kompiuterių tinklų kūrimas ir rūšys

  Kompiuterių tinklų kūrimo priežastys. Kompiuterių tinklų rūšys. Vietinis tinklas. Vietinio tinklo schema. Vietinių tinklų rūšys. Platusis kompiuterių tinklas. Plačiojo kompiuterių tinklo schema. Teritorinis kompiuterių tinklas. Teritorinio kompiuterių tinklo schema. Kompiuterių tinklų jungimo būdai. Kompiuterių tinklų jungimo būdai. Kompiuterių tinklų jungimo būdai.
  Kompiuteriai, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-05-17
 • Kompiuterių tinklų modernizavimo projektas

  Įvadas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Projekto tikslingumo pagrindimas. Dabartinis tinklas ir jo trūkumai. Problemų sprendimas. Projekto įgyvendinimas. Komutatorių parinkimas. Tinklo diegimo darbų nuoseklumas. Numatomi projekto įgyvendinimo terminai. Projekto sąmata. Preliminari modernizuoto tinklo schema. Projekto nauda.
  Kompiuteriai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-05-03
 • Kompiuterių tipai

  PowerPoint pristatymas "Superkompiuteriai, didieji kompiuteriai, minikompiuteriai, darbo stotys, tinklo kompiuteriai." Pagal dydžio klasę. Superkompiuteriai. Didieji kompiuteriai. Minikompiuteriai. Darbo stotys. Tinklo kompiuteriai.
  Kompiuteriai, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-06-03
 • Kompiuterių tipai (2)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra kompiuteris. Kompiuterio samprata. Kompiuterių vystymosi istorija. Superkompiuteriai. Didieji kompiuteriai. Asmeniniai kompiuteriai. Nešiojamieji kompiuteriai. Asmeniniai skaitmeniniai pagalbikliai. Tinklo kompiuteriai.
  Kompiuteriai, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-01-15
 • Kompiuterių vaizduoklių kokybės tyrimas

  Darbo tikslas. Susipažinti su asmeninių kompiuterių (AK) vaizduoklių konstrukcijomis, pagrindinėmis jų techninėmis charakteristikomis ir jiems keliamais reikalavimais. Mokėti įvertinti jų kokybę bei numatyti galimus gedimus. Tirtų vaizduoklių pagrindinės techninės charakteristikos ir standartai. Vaizduoklių kokybės tyrimo rezultatai. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-02-11
 • Kompiuterių virusai (10)

  Kompiuterinis virusas. Pagrindiniai viruso poveikiai darbui. Pagrindiniai virusų tipai. Apsaugos nuo virusų priemonės. Virusai, kirminai.... Kas yra kompiuteriniai virusai? Blogiau negu gripas. Virusų rūšys. Didelė ir piktavališka šeima. Kirminai. Trojanai. Paslėptieji Trojanai. Kaip jie pasiekia kompiuterius? Žaidimas slėpynėmis. Populiariausios virusų slėptuvės. Nepageidaujamas elektroninis paštas "spam". Nepageidaujamo elektroninio pašto veikimas. Kaip išvengti nepageidaujamo elektroninio pašto "spam‘o"? Pažeidžiamumai ir saugumo skylės. Kas tas "bug"? Antivirusinė programinė įranga. Kas yra antivirusinė programa? Vakcina kompiuteriui. Praktiniai patarimai. Nepageidaujamo elektroninio pašto "spam" blokavimas. Kas yra "anti-spam" programa? Gudrybės kaip išvengti "spam'o".
  Kompiuteriai, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-04
 • Kompiuterių virusai (24)

  PowerPoint pristatymas. Kompiuterinis virusas. Pagrindiniai užkrėtimo šaltiniai. Virusų tikslai. Pagrindiniai virusų tipai. Ar gali būti "naudingi" virusai? Antivirusinių programų efektyvumas.
  Kompiuteriai, pristatymas(6 skaidrės)
  2006-11-13
 • Kompiuterių virusai (27)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas ir uždaviniai. Specialistai virusus klasifikuoja pagal šiuos požymius. Pagal viruso būdą bei jo algoritmo ypatybes kompiuterių virusai skirstomi. Kirminas yra labai panaši į virusą programa. Pagal kenksmingumo lygį virusai klasifikuojami. Pagal užsikrėtimo pobūdį virusai klasifikuojami. Kovai su kompiuterių virusais naudojamos specialios antivirusinės programos. Virusų skirstymas į grupes. Labai svarbu apsaugoti savo kompiuterį nuo virusų. Patarimai.
  Kompiuteriai, pristatymas(34 skaidrės)
  2006-11-21
 • Kompiuterių virusai (29)

  PowerPoint pristatymas. Kompiuteriniai virusai kaip "tarakonai". Kompiuteriniai virusai – kas jie? Populiariausios virusų slėptuvės yra. Lentelė. Populiariausi virusai 2000 metais. Virusai klasifikuojami. Netikri virusai. "Ateities virusai". Antivirusinės programos.
  Kompiuteriai, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-12-05
 • Kompiuterių virusai (30)

  PowerPoint pristatymas. Kompiuteriniai virusai - kas jie? Populiariausios virusų slėptuvės. Populiariausi virusai 2000 metais. Virusai klasifikuojami. Netikri virusai. "Ateities virusas". Antivirusinės programos.
  Kompiuteriai, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-02-09
Puslapyje rodyti po